Jung Yoo Mi

Tên khai sinh: Jung Yoo Mi

Ngày sinh: 19/1/1983

Nơi sinh: Busan, South Korea

Chiều cao: 163cm

User Online
Banner C1
Banner C1