Jung So Min

Tên khai sinh: Jung So Min

Tên khác: Kim Yoon Ji

Ngày sinh: 16/3/1989

Nơi sinh: Seoul, South Korea

Chiều cao: 165cm

User Online