Jung Chan

Tên khai sinh: Jung Chan

Ngày sinh: 23/2/1971

Nơi sinh: Seoul, South Korea

Chiều cao: 175cm

User Online