Johnny Trí Nguyễn

Tên khai sinh: Johnny Trí Nguyễn

Ngày sinh: 16/1/1974

Nơi sinh: Bình Dương

Chiều cao: 1,81m


User Online
Ballon Trái
Banner C1