Jo Yeo Jung

Tên khai sinh: Jo Yeo Jung

Ngày sinh: 10/2/1981

Nơi sinh: Seoul, South Korea

Chiều cao: 163cm

User Online
Banner C1
Banner C1