Ji Sung

Tên khai sinh: Ji Sung

Tên khác: Kwak Tae Geun

Ngày sinh: 27/2/1977

Nơi sinh: South Korea

Chiều cao: 178cm

User Online
Banner C1
Banner C1