Koo Ji Sung

Tên khai sinh: Koo Ji Sung

Ngày sinh: January 7, 1983

Nơi sinh: Hàn Quốc

User Online