Hyun Woo Sung

Tên khai sinh: Hyun Woo Sung

Ngày sinh: 16/5/1979

Nơi sinh: South Korea

Chiều cao: 183cm

User Online