Hoàng Oanh

Tên khai sinh: Hoàng Oanh

Tên khác: Vũ Ngọc Hoàng Oanh

Ngày sinh: 10 tháng 9, 1990

Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam

Chiều cao: 1.67 m

User Online
Banner C1
Banner C1
loading...