Hoài Lâm

Tên khai sinh: Hoài Lâm

Tên khác: Nguyễn Tuấn Lộc

Ngày sinh: 01 tháng 7, 1995

Nơi sinh: Bình Tân, Việt Nam

Chiều cao: 1.67 m

User Online
Banner C1
Banner C1
loading...