Hồ Vũ Uy

Tên khai sinh: Hồ Vũ Uy

Tên khác: George Hu

Ngày sinh: 24/07/1982

Nơi sinh: New York - Mỹ

Chiều cao: 180cm

User Online
Banner C1
Banner C1
loading...