Dustin Nguyễn

Tên khai sinh: Dustin Nguyễn

Ngày sinh: 17 tháng 9, 1962

Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chiều cao: 1.82 m

User Online
Banner C1
Banner C1