Dương Di

Tên khai sinh: Dương Di

Ngày sinh: 90/8/1979

Nơi sinh: Hồng Kông, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Chiều cao: 1,68 m

User Online
Banner C1
Banner C1
loading...