Đinh Ngọc Diệp

Tên khai sinh: Đinh Ngọc Diệp

Ngày sinh: Sinh: 11 tháng 10, 1984

Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chiều cao: Chiều cao: 1,65 m

Ngọc Diệp là một người mẫu, diễn viên, nhà báo, nhà tạo mẫu, biên tập viên và dẫn chương trình người Việt Nam

User Online
Banner C1
Banner C1