Ben Kingsley

Tên khai sinh: Ben Kingsley

Ngày sinh: 31 tháng 12, 1943

Nơi sinh: Snainton, Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland

User Online
Banner C1
Banner C1
loading...