Andy Garcia

Tên khai sinh: Andy Garcia

Ngày sinh: 12 tháng 4, 1956

Nơi sinh: La Habana, Cuba


User Online
Ballon Trái